ସଂଗୃହିତ ମୋସ୍କୁଲ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର

କ୍ର. ନଂ. ଶୀର୍ଷକ ଡାଉନଲୋଡ୍
1 ମୋ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ର (୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୦)
2 ମୋ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ର (୩୦ ଜୁନ ୨୦୨୦)
3 ମୋ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ର (୨୬ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୦)
4 ମୋ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ର (୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୯)